Żylaki powrózka nasiennego

mężczyzna ze skrzyżowanymi rękami

Żylaki powrózka nasiennego - jest to poszerzenie i niewydolność żył jądrowych tworzących w obrębie moszny splot wiciowaty. Patologia ta dotyczy ok. 15% mężczyzn i najczęściej występuje w zakresie lewego powrózka nasiennego.
Przyczyną powstawania żylaków po stronie lewej jest anatomiczne ujście lewej żyły jądrowej do żyły nerkowej pod kątem prostym, co przy równoczesnej niewydolności zastawek powoduje utrudnienie odpływu krwi z jądra. Sploty żylne poszerzają się i mogą być wyczuwalne lub nawet widoczne przez skórę moszny.

 

Korzyści płynące z operacji żylaków powrózka nasiennego

Leczenie żylaków jest zabiegowe i polega na podwiązaniu lub zaklipsowaniu i przecięciu niewydolnej żyły jądrowej, przez co krew z jądra wraca do krwiobiegu krążeniem obocznym. Najczęściej stosowaną metodą jest laparoskopia, w trakcie której klipsy na żyłę jądrową zakłada się przez jamę brzuszną. Najnowsza technika operacyjna pozwala na zaopatrzenie żylaków przy użyciu mikroskopu. Duże powiększenie daje wgląd w struktury powrózka nasiennego, co umożliwia precyzyjne wyodrębnienie i przecięcie splotów żylnych z równoczesnym zaoszczędzeniem tętnicy jądrowej oraz naczyń limfatycznych, dzięki czemu maleje liczba powikłań, a w szczególności wystąpienie wodniaka jądra. Zabieg mikrochirurgiczny cechuje się też większą skutecznością oraz mniejszą ilością nawrotów niż inne techniki operacyjne.

 

przeprowadzanie zabiegu

 

Jakie są objawy żylaków powrózka nasiennego?

Najczęstszymi objawami są dolegliwości bólowe jądra oraz osłabienie parametrów nasienia. Jest za to odpowiedzialnych kilka mechanizmów, z których najważniejsze to: wzrost temperatury w zakresie jądra oraz uszkodzenie spowodowane metabolitami mającymi utrudniony odpływ wraz z krwią żylną. 
Diagnostyka żylaków opiera się na badaniu palpacyjnym w pozycji stojącej po zwiększeniu ciśnieniu śródbrzusznego oraz na ocenie ultrasonograficznej, podczas której można zmierzyć średnicę żylaków, a także uwidocznić wsteczny napływ krwi. Dodatkowo zleca się badanie jakości nasienia - seminogram, aby sprawdzić, czy żylaki mają wpływ na płodność.

 

Żylaki powrózka nasienngo